Cele Stowarzyszenia

Podstawą działania naszej organizacji są następujące obszary:

- wspieranie rozwoju i promocji polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego,

- wspieranie rozwoju i promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym,

- wspieranie w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,

- edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego,

- upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,

- upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

oraz wspieranie polskiego dziecięcego i młodzieżowego sportu na Kresach wschodnich dawnej II RP.