Przywracamy pamięć o klubach Warszawy

ŻFW - profil poświęcony historii przedwojennego żydowskiego futbolu w Warszawie w latach 1915-1939.
KS "Dąb" Jelonki (Warszawa) - założony z inicjatywy A.Guzka i H.Jackowskiego przy Towarzystwie Przyjaciół Jelonek w 1936 r. Istniał do 1960 r.

Internetowe wizytówki klubów Warszawy i Kresów